Sudahkah Kita Mengetahui Makna Aqidah?

sumber: https://blog.anteraja.id/kemudahan-alquran-digital-pen

Oleh : Inayah Septiani 
Anggota Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman PK IMM FKIP 2021/2022

Makna Aqidah

Secara etimologis, aqidah berakar dari kata ‘aqada – ya’qidu – ‘aqdan – ‘aqidatan.  ‘aqdan memiiliki bebrapa makna yaitu simpul, kokoh, ikatan, dan perjanjian. Kemudian aqidah berarti keyakinan, jadi aqidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang.

Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran.

Indera untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan wahyu untuk menjadi pedoman dalam menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Misalnya tentang Tuhan, mungki ketika kita masih kecil sering bertanya kepada orangtua kita, siapa sih Tuhan kita, untuk apa kita diciptakan, apa yang akan terjadi setelah kita mati, dan lain sebagainya. Dengan indera dan akal dia bisa membuktikan adanya Tuhan, tetapi hanya wahyulah yang menunjukkan kepadanya siapa Tuhan yang sebenarnya.

Sumber Aqidah

Sumber aqidah islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga informasi apa saja yang wajib diyakini hanya diperoleh melalui Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan akal bukanlah sumber aqidah, namun ia berfungsi untuk mamahami kedua sumber aqidah tersebut.

TAUHID

Tauhid adalah mengakui keesaan Allah, dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Tauhid mempunyai kedudukan dan fungsi sentral dalam kehidupan muslim. Tauhid menjadi dasar aqidah, syariat, dan akhlak.

Macam-macam tauhid menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab

  1. Tauhid Rububiyyah: iman kepada Allah sebagai Pencipta, Penguasa, Pengatur segala urusan yang ada di alam semesta. Di dalam Al-Qur’an terdapat pada salah satu ayat yaitu al-Fatihah ayat 2.
  2. Tauhid al-Asma wa al-Sifat adalah penetapan dan pengakuan yang kokoh atas nama-nama dan  sifat Allah yang luruh berdasarkan petunjuk Allah Al-Qur’an dan petunjuk Rasulullah. Di dalam Al-Qur’an terdapat pada salah satu ayat yaitu al-Fatihah ayat 3.
  3. Tauhid Al-Uluhiyyah yaitu Keesaan Allah dalam ibadah, ibadah hanya Tuhan dan karena itu saja. Di dalam Al-Qur’an terdapat pada salah satu ayat yaitu al-Fatihah ayat 5 dan pada kalimat syahadat laa ilaaha illallah.
Share:

No comments:

Post a Comment

Popular

Labels

Recent Posts

Label Cloud

About (2) Agenda (8) Artikel (21) bidang hikmah (1) Bidang Immawati (1) Bidang Kader (1) bidang SPM (1) BTKK (1) buletin (2) Data Base (1) ekowir (1) galeri (5) Immawan (2) Immawati (9) Informasi (8) islam (2) Kajian (1) MAKALAH (2) Opini (15) Organisasi (2) Profil (1) Puisi (4) Resensi (6) Review (1) struktur (1) Tabligh (2)

QOUTES

Tidak akan ada kebenaran yang muncul di kepala, bila hati kita miskin akan pemahaman terhadap ajaran agama Allah.
-KH.Ahmad Dahlan